Καλοκαίρι 2012

Καλοκαίρι 2012

Ολοκληρώθηκαν και φέτος το καλοκαίρι με τη χάρη του Θεού οι κατασκηνώσεις μας στη Ν. Ηρακλείτσα . Φέτος λειτούργησαν οι εξής περίοδοι:

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΙ

Α’  ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

(Κυκλάμινα -Κορίτσια Δημοτικού σχολείου)

2 Ιουλίου – 12 Ιουλίου 2012

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

(Αγόρια Γυμνασίου  –  Λυκείου)

12 Ιουλίου – 22  Ιουλίου 2012

Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

 (Κυκλάμινα -Αγόρια Δημοτικού σχολείου)

22 Ιουλίου – 1  Αυγούστου 2012

Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

(Κορίτσια  Γυμνασίου  –  Λυκείου)

 1  Αυγούστου – 11 Αυγούστου 2012

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ

11 – 14 Αυγούστου 2012

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

16 – 19 Αυγούστου 2012