Το άγχος της μέριμνας στην εποχή μας

Το άγχος της μέριμνας στην εποχή μας

 Από το περιοδικό “Ακτίνες”

Του Αντώνιου Τσαγκαρόπουλου, νευρολόγου

Ἄγχος! Ἡ λέξη ποὺ καὶ μόνο τὸ ἄκουσμά της προκαλεῖ –κατὰ κάποιο συνειρμικὸ τρόπο– ἀποκρουστικότητα. Εἶναι μιὰ παγκόσμια ἐπιδημία. Ἕνας ἐχθρὸς ἐντὸς τῶν τειχῶν τῆς ψυχῆς. Ἕνας ἀόρατος δολοφόνος. Ἕνας ἀνεπιθύμητος ἐπισκέπτης, ποὺ προκαλεῖ τρόμο μὲ τὴν παρουσία του.