ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Χ.Μ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Χ.Μ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2020

Αγαπητοί γονείς,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Μέγας Κωνσταντίνος» αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή λειτουργίας της  κατασκήνωσης για το καλοκαίρι του 2020 έχοντας λάβει υπόψιν:

  • Τις δυσκολίες τήρησης των νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων του Υπουργείου Υγείας που αφορούν στη λειτουργία αντίστοιχων δομών, πρωτοκόλλων για τα οποία είμαστε όλοι ενήμεροι.
  • Θέματα λειτουργικότητας τα οποία άπτονται των ιδίων κανόνων, τον αριθμό των φιλοξενουμένων, τις μετακινήσεις, τα γεύματα, τις αθλοπαιδιές και παρόμοιες δραστηριότητες, την επικοινωνία κλπ..
  • Την στελέχωση των κατασκηνωτικών περιόδων με εθελοντές . Αυτοί είναι, σε μεγάλο ποσοστό, άτομα με πολλαπλές προσωπικές υποχρεώσεις για το φετινό καλοκαίρι, λόγω της αλλαγής στο γενικότερο τρόπο δόμησης της ζωής π.χ. η λειτουργία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, περίοδος εξετάσεων κ.λ.π.

Μέσα στην δίνη των απρόσμενων συνθηκών που βιώνει η ελληνική κοινωνία, είναι ήδη γνωστό πως το κράτος χορηγεί, μεν, την ευχέρεια λειτουργίας κατασκηνώσεων, αλλά, η ευθύνη της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας τέτοιων δομών εναπόκειται στους εκάστοτε ιθύνοντες, από την πρώτη μέχρι την τελευταία ώρα της παρουσίας ζωντανών ψυχών στις υποδομές.

ΟΙ  δυσκολίες αυτές, καθόλου αμελητέες, για όσους το αντιλαμβάνονται, οδήγησαν το παρόν Δ.Σ. στην απόφαση αναστολής λειτουργίας της κατασκήνωσης.

Ελπίζουμε ότι οι γονείς, οι κατασκηνωτές και όλοι οι εμπλεκόμενοι κατανοούν τις προθέσεις και την αγωνία της απόφασης.

Πάνω απ’ όλα, πιστεύουμε ότι, με την χάρη του Θεού, όσοι είχαν και έχουν την εμπειρία της ατμόσφαιρας, της συναναστροφής και της πνευματικής, κυρίως, ωφέλειας, στις κατασκηνωτικές περιόδους της Νέας Ηρακλείτσας, αλλά και γνωρίζουν την μακρά ιστορία του έργου και πριν από την λειτουργία της στον συγκεκριμένο χώρο , θα παραμείνουν υποστηρικτές και υπέρμαχοί της και σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές αλλά και μετά από αυτές.

Με αίσθημα ευθύνης,

Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Ο Μέγας Κωνσταντίνος»