Η ΑΧΑΛΙΝΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η ΑΧΑΛΙΝΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ «Ει τις εν λογω ου πταιει, ούτος τέλειος ανήρ» (Ιακώβ. 3, 2-10) Με την ανακάλυψη της δυναμίτιδας και προ παντός με την ατομική ενέργεια, κατάλαβε ο άνθρωπος ότι και τα πολύ μικρά πράγματα μπορεί να κρύβουν μέσα τους τεράστια δύναμη. Όλοι έχουμε υπόψη μας τις φοβερές
Continue Reading →

Θεία Κοινωνία

Θεία Κοινωνία «Εμάχοντο ούν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες٠ πως δύνανται ούτος ημίν δούναι την σάρκα φαγείν; είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς٠ αμήν αμήν λέγω υμίν, εάν μη φάγητε την σάρκα του υιού του ανθρώπου και πίητε αυτού το αίμα, ούκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς. Ο τρώγων μου την σάρκα και
Continue Reading →

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ «Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού του μονογενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις Αυτόν μη απόλυται, αλλ’ έχη ζωήν αιώνιον». (Ιωαν. γ΄16) Το Αγιογραφικό χωρίο αυτό είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και ανήκει στην ενότητα του διαλόγου του Χριστού
Continue Reading →

Η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό

Η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό «Αγαπήσω σε, Κύριε, η ισχύς μου. Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρύστης μου» (Ψαλμ. ιζ’ 2,3) Με την καρδιά του γεμάτη από αισθήματα ευγνωμοσύνης και χαράς ο προφήτης Δαυίδ αναφωνεί : «Θα σε αγαπώ πάντοτε Κύριέ μου, γιατί Συ είσαι η δύναμή μου
Continue Reading →

Αγάπη προς τον πλησίον

Αγάπη προς τον πλησίον   «Εντολή καινή δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα υμάς, ίνα και υμείς αγαπάτε αλλήλους» (Ιωαν. ιγ΄ 34).   «…αυτή εστίν η εντολή η εμή, ίνα αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα  υμάς» (Ιωαν. ιε΄ 12)   Τα λόγια αυτά του Χριστού μας ειπώθηκαν πριν από
Continue Reading →

Η αληθινή έννοια της Μετάνοιας

Η αληθινή έννοια της Μετάνοιας    Εισαγωγή: “Όταν θέλει κάνεις να μιλήσει με ειλικρίνεια και καθαρότητα για τη μετάνοια, αισθάνεται ότι διακατέχεται από δέος και από τη συναίσθηση της αναξιότητας να θίξει ένα θέμα τεράστιας σημασίας. Να μιλήσει για την αλλοίωση της ψυχής. Ν
Continue Reading →

Το μυστήριο της Ιερής Εξομολόγησης για παιδιά

Το μυστήριο της Ιερής Εξομολόγησης για παιδιά   Εισαγωγή: Ξέρουμε παιδιά ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας υπάρχουν πολλά Ιερά Μυστήρια, που είναι εντελώς απαραίτητα για την πνευματική ζωή του πιστού. Για να υπάρχουμε ως χριστιανοί, πρέπει να μετέχουμε σε όλα τα Ιερά μυστήρια, που τ
Continue Reading →

Η έννοια της ελεημοσύνης «Μακάριοι οι ελεήμονες»

Η έννοια της ελεημοσύνης «Μακάριοι οι ελεήμονες»  Ματθ. ε΄ 7 Ελεημοσύνη, είναι η πρόθυμη και «από των καρδιών ημών» μετάδοση των αγαθών μας, οποιασδήποτε φύσεως, στον πλησίον μας που το στερείται και που τα έχει ανάγκη. Η ελεημοσύνη δηλ. δεν περιορίζεται σ’ ένα άκαρπο συναίσθημα συμπά
Continue Reading →

Υπακοή: «…επί δε τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον»

«…επί δε τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον»            Λουκ. ε’ 5 Kατάκοποι ήταν οι ψαράδες της Γεννησαρέτ. Όλη τη νύχτα είχαν ψαρέψει και τα δυο πλοιάριά τους έμεναν τελείως άδεια. Τίποτα δεν είχαν πιάσει. Ο κόπος τους πήγε άδικος, χαμένος. Κατάκοποι ακόμη, γιατί είχαν κι από το πρωί κ
Continue Reading →