1821-2021: 200 ΧΡOΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

1821-2021: 200 ΧΡOΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ «ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ Η ΝΙΚΗ Η ΝΙΚΗΣΑΣΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ, Η ΠΙΣΤΙΣ ΗΜΩΝ» ΜΕΡΟΣ Α΄ Tὴ χρονιὰ ποὺ διανύουμε, τὸ 2021, ἡ σκέψη μας δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ στραφεῖ στὴ μεγάλη ἐπέτειο ποὺ ἑορτάζουμε, τὴν ἐπέτειο τῶν διακοσίων χρόνων ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση.
Continue Reading →

ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ Τρεῖς μέγιστοι φωστῆρες τῆς Οἰκουμένης

  Ἡ Ἐκκλησία μας ἕνωσε τὰ τρία με- γάλα ὀνόματα: Βασιλείου τοῦ μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, σὲ μιὰ μνήμη καὶ σὲ μιὰ τιμὴ στὶς 30 Ἰανουαρίου. Καὶ δίκαια. Γιατὶ τὸ μεγαλεῖο τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι ἀξεπέραστο. Μὲ τὴν πληρότητα καὶ τὴν ἁρμονία ποὺ τοὺ
Continue Reading →

2021, Ένας καινούργιος χρόνος άρχισε

  Ο ΧΡΟΝΟΣ κυρίαρχος ἢ τύραννος; Κυρίαρχο τὸν θέλει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος. Τὸν ἔβαλε ρυθμιστὴ σὲ κάθε ἐκδήλωση τῆς ζωῆς του. Ὑποδου-λώθηκε σ’ αὐτόν. Ἀντὶ νὰ εἶναι ὁ ἴδιος κύριος ἔδωσε στὸ χρόνο κυριαρχικὰ δικαιώματα. Τὸν ἀξιολογεῖ μονάχα σὲ χρῆμα καὶ σὲ ἀποδοτικότητα. Δὲν τὸν ἱερα
Continue Reading →

Ο κορωνοϊός και η Θρησκεία

Της ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΝΟΥ Καθηγήτριας Ἐπιδημιολογίας στὸ ΕΚΠΑ, Προέδρου τοῦ Ἰνστιτούτου Προληπτικῆς, Περιβαλλοντικῆς καὶ Ἐργασιακῆς Ἰατρικῆς Prolepsis Τὸ κείμενο δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα Καθημερινή (9 Ὀκτωβρίου 2020, στὴ στήλη «Ἀπόψεις»), ἀναδημοσιεύεται δὲ ἐδῶ κατόπιν ἐπικοινωνίας μὲ τὴ δι
Continue Reading →

Η θέση του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν

Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργίου Κοντόπουλου, Ακαδημαϊκοῦ. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ “Ἀκτῖνες” Ποιὰ εἶναι ἡ θέση τοῦ ἀνθρώπου στὸ Σύμπαν; Ὁ ἄνθρωπος κατοικεῖ στὴ Γῆ, ποὺ εἶναι ἕνας μικρὸς πλανήτης ποὺ κινεῖται γύρω ἀπὸ τὸν Ἥλιο, ὁ Ἥλιος εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς 200 δισεκατομμύρια ἀστέρε
Continue Reading →

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ HAWKING

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ HAWKING Από το περιοδικό “Ακτίνες” Άρθρο του Γ. Κοντόπουλου, Ακαδημαϊκού Πρόσφατα ὁ S. Hawking μαζὶμὲ τον συνεργάτη του L. Mlodinow ἐξέδωσε ἕνα βιβλίο μὲ τίτλο The Grand Design (Bantam Press, London 2010), ὅπου ἐκθέτει μὲ ἐκλαϊκευτικὸ τρόπο τὶς ἀπόψεις του γιὰ
Continue Reading →

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ HAWKING

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ HAWKING ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ Ὁμότ. Καθηγ. Ε. Μ. Πολυτεχνείου Από το περιοδικό “Ακτίνες” Tὸ σχετικὰ πρόσφατο γεγονὸς τοῦ θανάτου τοῦ διάσημου Βρετανοῦ Ἀστροφυσικοῦ Stephen Hawking (8.1.1942 – 14.3.2018) προκάλεσε διεθνῶς ἰδιαίτερη συγκίνηση, καὶ τὰ μέσα ἐνημέρωσ
Continue Reading →

Οἱ Ἀπαρχές τῆς Δημιουργίας στὴν Βίβλο καὶ τὴν Έπιστήμη

Οἱ Ἀπαρχές τῆς Δημιουργίας στη Βίβλο και την Έπιστήμη Ὁμιλία τοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεωρητικῆς Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κου Γεωργίου Γούναρη μὲ θέμα: “Οἱ Ἀπαρχές τῆς Δημιουργίας στη Βίβλο και  και την Έπιστήμη” Σκιαγραφείται η Θεωρία της Μεγάλης Εκρήξεως (ΜΕ)
Continue Reading →

Προκλήσεις τοῦ Σύγχρονου Πολιτισμοῦ πρὸς τὴν Ἐπιστήμη καὶ τὶς Ἀξίες

Προκλήσεις τοῦ Σύγχρονου Πολιτισμοῦ πρὸς τὴν Ἐπιστήμη καὶ τὶς Ἀξίες Ὁμιλία τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κου Λουκᾶ Γ. Χριστοφόρου σὲ Δημόσια Συνεδρία τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν μὲ θέμα: “Προκλήσεις τοῦ Σύγχρονου Πολιτισμοῦ πρὸς τὴν Ἐπιστήμη καὶ τὶς Ἀξίες”, τὸ ὁποῖον αναφέρεται στὶς ἀρνητικές
Continue Reading →

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ Ὁ ὁλοκληρωτισμὸς χρειάζεται τὴ γλῶσσα. Αὐτὴ εἶναι τὸ ἐργαλεῖο μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἐξαπολυθεῖ ἡ προπαγάνδα, ἡ δὲ καλὰ μελετημένη προπαγάνδα φέρνει ἀποτελέσματα στοὺς ἀμυήτους, εἶναι τὸ ὄργανο τοῦ κυβερνᾶν. Μὲ τὸ ἐργαλεῖο αὐτὸ θὰ ἀνατραποῦν οἱ καθιερωμένες ἀξίες, θὰ
Continue Reading →