Ενέργεια: Επιστημονική, Φιλοσοφική και Θεολογική Διάσταση

Ενέργεια: Επιστημονική, Φιλοσοφική και Θεολογική Διάσταση Λουκάς Γ. Χριστοφόρου της Ακαδημίας Αθηνών 1. Η επιστήμη και ο Χριστιανισμός ακολουθώντας διαφορετικούς δρόμους έφθασαν στο κοινό συμπέρασμα ότι υπήρξε μία αρχή του Kόσμου. Στην αρχή, σύμφωνα με την επιστήμη, όλα ήσαν άυλη ενέρ
Continue Reading →

Υγεία και αρρώστεια στη σωστή τους βάση

Υγεία και αρρώστεια στη σωστή τους βάση Από το περιοδικό “Ακτίνες” Δρ. Μιχάλης Θ. Μηλίγκος καρδιολόγος
Continue Reading →

Έχει πράγματι αποδείξει η επιστήμη την ανυπαρξία του Θεού;

Έχει πράγματι αποδείξει η επιστήμη την ανυπαρξία του Θεού; Ένα από τα συχνότερα ανυπόστατα επιχειρήματα που ακούμε οι πιστοί από Αθεϊστές, είναι ότι δήθεν “η επιστήμη απέδειξε την ανυπαρξία του Θεού”, και ότι δήθεν “είναι πλήρης και εξηγεί τα πάντα χωρίς τον Θεό̶
Continue Reading →

Η οικογένεια και η σύγχρονη κοινωνία

Η οικογένεια και η σύγχρονη κοινωνία Από το περιοδικό “Ακτίνες” Άρθρο του Βασίλειου Κ. Σταθάκη Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὅλοι οἱ κοινωνικοί θεσμοί, χωρίς ἐξαίρεση, ὑπέστησαν μετατροπές στή διάρκεια τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα. Κανένας ὅμως δέν ὑπέστη τόσο μεγάλες πιέσεις ἀπό τό πολιτισμικό
Continue Reading →

Το άγχος της μέριμνας στην εποχή μας

Το άγχος της μέριμνας στην εποχή μας  Από το περιοδικό “Ακτίνες” Του Αντώνιου Τσαγκαρόπουλου, νευρολόγου Ἄγχος! Ἡ λέξη ποὺ καὶ μόνο τὸ ἄκουσμά της προκαλεῖ –κατὰ κάποιο συνειρμικὸ τρόπο– ἀποκρουστικότητα. Εἶναι μιὰ παγκόσμια ἐπιδημία. Ἕνας ἐχθρὸς ἐντὸς τῶν τειχῶν τῆς ψυχῆς
Continue Reading →

Το σωματίδιον του Χινγκς αλλά και το “σωματίδιον Θεός” και η δημιουργία του κόσμου

   Το σωματίδιον του Χινγκς αλλά και το “σωματίδιον Θεός” και η δημιουργία του κόσμου Από το περιοδικό “Ακτίνες” Άρθρο του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Καρδιολόγου Ἄμ. Καθηγ. Παθολογίας Πανεπιστ. Ἀθηνῶν Παγκόσμιες ἦσαν οἱ θριαμβευτικὲς ἀναγγελίες γιὰ τὴν ἐπικείμενη «ἐ
Continue Reading →

Οι σκοποί της επιστήμης

Οι σκοποί της επιστήμης Από το περιοδικό “Ακτίνες” Άρθρο του Γ. Κοντόπουλου, Ακαδημαϊκού Τὸ ἐρώτημα ποιοὶ εἶναι «οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης» ἔχει διάφορες σημαντικὲς πλευρές. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ κύρια ἀποστολὴ τῆς Ἐπιστήμης εἶναι ἡ γνώση. Ἀλλὰ γιὰ ποιὸ σκοπὸ γίνεται ἡ αὔξηση
Continue Reading →