Ν. Ηρακλείτσα 1993 <Στα χέρια του Θεού>

Ενθύμιο Κατασκήνωσης Ν. Ηρακλείτσας 1993


Ν. Ηρακλείτσα1993 <Στα χέρια του Θεού> Α

Ν. Ηρακλείτσα1993 <Στα χέρια του Θεού> Γ


Ν. Ηρακλείτσα1993 <Στα χέρια του Θεού> Β

Ν. Ηρακλείτσα1993 <Στα χέρια του Θεού> Δ