Ν. Ηρακλείτσα 1994 <Παρουσία Χριστού>

Ενθύμιο Κατασκήνωσης 1994


Ν. Ηρακλείτσα1994 "Παρουσία Χριστού" Α

Ν. Ηρακλείτσα1994 "Παρουσία Χριστού" Β