Ν. Ηρακλείτσα 1994 <Παρουσία Χριστού>

Ενθύμιο Κατασκήνωσης 1994


Ν. Ηρακλείτσα1994 <Παρουσία Χριστού> Α

Ν. Ηρακλείτσα1994 <Παρουσία Χριστού> Β