Ν. Ηρακλείτσα 1996 <Πορεία προς τον ουρανό>

 Ενθύμιο Κατασκήνωσης 1996


Βίντεο από την κατασκήνωση  Ν. Ηρακλείτσας  1996  <Πορεία προς τον ουρανό> Α
Βίντεο από την κατασκήνωση  Ν. Ηρακλείτσας  1996  <Πορεία προς τον ουρανό> Β

Βίντεο από την κατασκήνωση  Ν. Ηρακλείτσας  1996  <Πορεία προς τον ουρανό> Γ
Βίντεο από την κατασκήνωση  Ν. Ηρακλείτσας  1996  <Πορεία προς τον ουρανό> Δ

Βίντεο από την κατασκήνωση  Ν. Ηρακλείτσας  1996  <Πορεία προς τον ουρανό> Ε
Βίντεο από την κατασκήνωση  Ν. Ηρακλείτσας  1996  <Πορεία προς τον ουρανό>Στ