Ν. Ηρακλείτσα 2002 <Μαζί με τον Χριστό>

Ενθύμιο Κατασκήνωσης 2002

2002

Βίντεο από την κατασκήνωση

Ν. Ηρακλείτσας 2002

<Μαζί με τον Χριστό> Α΄μέρος