Ν. Ηρακλείτσα 2009 <Αγάπη Χριστού>

Ενθύμιο Κατασκήνωσης  Ν. Ηρακλείτσας  2009enthymio 2009a

Βίντεο από την κατασκήνωση Ν. Ηρακλείτσας 2009 "Αγάπη Χριστού"