ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ α΄

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 

Α΄ Μέρος

Από το περιοδικό “Ακτίνες”

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ
Ἀκαδημαϊκός, Στρατηγὸς ἐ.ἀ.,
πρῴην Ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ

Οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι 1912-13 (Α΄ καὶ Β΄) ἦσαν ἡ συνέχεια τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ ’21, μέσα στὸ πνεῦμα τῆς «Μεγάλης Ἰδέας», ποὺ ἄρχισε νὰ ἀναπτύσσεται στὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 19ου αἰῶνα. Ἦσαν πόλεμοι ἀπελευθερωτικοί, μία ὑποχρέωση τοῦ νεοσύστατου Ἑλληνικοῦ κράτους πρὸς τοὺς ὑπόδουλους στὸν Ὀθωμανὸ Σουλτάνο Ἕλληνες.

Η συνέχεια εδώ