ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ β΄

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 

B΄ Μέρος

Από το περιοδικό “Ακτίνες”

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ
Ἀκαδημαϊκός, Στρατηγὸς ἐ.ἀ.,
πρῴην Ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ

Στὸ προηγούμενο, πρῶτο μέρος τοῦ ἄρθρου, παρουσιάσθηκαν τὰ προηγηθέντα τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων κύρια γεγονότα, ἡ στρατιωτικὴ προπαρασκευὴ ἐν ὄψει τῆς συγκρούσεως, καθὼς καὶ ἡ πορεία τοῦ Α΄ Βαλκανικοῦ Πολέμου μέχρι καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης.

Η συνέχεια εδώ