Ενέργεια: Επιστημονική, Φιλοσοφική και Θεολογική Διάσταση

Ενέργεια: Επιστημονική, Φιλοσοφική και Θεολογική Διάσταση Λουκάς Γ. Χριστοφόρου της Ακαδημίας Αθηνών 1. Η επιστήμη και ο Χριστιανισμός ακολουθώντας διαφορετικούς δρόμους έφθασαν στο κοινό συμπέρασμα ότι υπήρξε μία αρχή του Kόσμου. Στην αρχή, σύμφωνα με την επιστήμη, όλα ήσαν άυλη ενέρ
Continue Reading →