Πάσχα 2022

Καλὴ Ἀνάσταση, χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένο Πάσχα! Ὢ θείας! ὢ φίλης! ὢ γλυκυτάτης σου φωνῆς! μεθ᾿ ἡμῶν ἀψευδῶς γάρ, ἐπηγγείλω ἔσεσθαι, μέχρι τερμάτων αἰῶνος, Χριστέ, ἣν οἱ πιστοί, ἄγκυραν ἐλπίδος, κατέχοντες, ἀγαλλόμεθα. θ’ ὠδὴ τοῦ ἀναστάσιμου Κανόνα (Απόδοση: Ω θεϊκή, ώ αγαπημένη, ω γ
Continue Reading →