2021, Ένας καινούργιος χρόνος άρχισε

  Ο ΧΡΟΝΟΣ κυρίαρχος ἢ τύραννος; Κυρίαρχο τὸν θέλει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος. Τὸν ἔβαλε ρυθμιστὴ σὲ κάθε ἐκδήλωση τῆς ζωῆς του. Ὑποδου-λώθηκε σ’ αὐτόν. Ἀντὶ νὰ εἶναι ὁ ἴδιος κύριος ἔδωσε στὸ χρόνο κυριαρχικὰ δικαιώματα. Τὸν ἀξιολογεῖ μονάχα σὲ χρῆμα καὶ σὲ ἀποδοτικότητα. Δὲν τὸν ἱερα
Continue Reading →