Βραδινή Προσευχή 6η Ευχαριστία για τη Θ. Κοινωνία

Εσταυρωμένε Αρχηγέ μας, Πλημμυρισμένοι από ευγνωμοσύνη στεκόμαστε μπροστά στον Τίμιο Σταυρό Σου. Με πόνο βαθύ ατενίζουμε το Θείο πρόσωπο Σου. Θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε μ’ όλη μας τη δύναμη για τη μεγάλη Θυσία Σου. Να ζητήσουμε τη συγχώρηση για τις αμαρτίες μας και να Σε ικετεύσουμε
Continue Reading →