Βραδινή Προσευχή 3η Ευγνωμοσύνης

Κύριε μας, όταν σκεπτόμαστε τη ζωή μας και συγχρόνως βρισκόμαστε κάτω απ΄ το Σταυρό Σου, η καρδιά μας ξεχειλίζει από ευγνωμοσύνη . Όλες οι στιγμές της ζωής μας, δεν έχουν απλώς και μόνο κάτι ιδιαίτερο να μας πουν, αλλά όλο και μία νέα Σου ευεργεσία να μας αποκαλύψουν. Γι’ αυτό κ
Continue Reading →