Βραδινή Προσευχή 2η Κατασκηνωτική

Ιησού μας, Για αρκετές μέρες ζούσαμε με τη σκέψη της κατασκηνώσεως. Προσπαθούσαμε να την ζωγραφίσουμε με τη φαντασία μας. Εκεί έτρεχε συνεχώς ή σκέψη μας. Περιμέναμε την ημέρα αυτή με πολλή αγωνία. Μερικοί από μας ερχόμαστε μετά από αρκετές δυσκολίες. Και για άλλους  γίνεται πραγματικ
Continue Reading →