Βραδινή Προσευχή Τελευταία κατασκηνωτική

Κύριε, η σημερινή ημέρα της τόσης χαράς και αγαλλιάσεως συμπίπτει να είναι και η τελευταία κατασκηνωτική μας ημέρα. Αισθανθήκαμε τις δέκα αυτές μέρες τόσο ζωντανή την παρουσία Σου ανάμεσα μας. Τη ζήσαμε στην όμορφη φύση, στη θάλασσα, στον καθαρό αέρα. Τη νοιώσαμε στη χαρούμενη συντροφ
Continue Reading →