ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ Τρεῖς μέγιστοι φωστῆρες τῆς Οἰκουμένης

  Ἡ Ἐκκλησία μας ἕνωσε τὰ τρία με- γάλα ὀνόματα: Βασιλείου τοῦ μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, σὲ μιὰ μνήμη καὶ σὲ μιὰ τιμὴ στὶς 30 Ἰανουαρίου. Καὶ δίκαια. Γιατὶ τὸ μεγαλεῖο τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι ἀξεπέραστο. Μὲ τὴν πληρότητα καὶ τὴν ἁρμονία ποὺ τοὺ
Continue Reading →