ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ HAWKING

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ HAWKING

Από το περιοδικό “Ακτίνες”

Άρθρο του Γ. Κοντόπουλου, Ακαδημαϊκού

Πρόσφατα ὁ S. Hawking μαζὶμὲ τον συνεργάτη του L. Mlodinow ἐξέδωσε ἕνα βιβλίο μὲ τίτλο The Grand Design (Bantam Press, London 2010), ὅπου ἐκθέτει μὲ ἐκλαϊκευτικὸ τρόπο τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὸ Σύμπαν.1 Τὸ βιβλίο ἀρχίζει ἀπαριθμώντας τὰ βασικὰ φιλοσοφικὰ ἐρωτήματα, ὅπως «Ποιὰ εἶναι ἡ φύση τῆς πραγματικότητος; Ἀπὸ ποῦ προῆλθαν ὅλα αὐτά; Χρειάστηκε τὸ Σύμπαν ἕναν δημιουργό;», ἀλλὰ δηλώνει κατηγορηματικὰ ὅτι «ἡ φιλοσοφία εἶναι νεκρή» (σ. 5).

Η συνέχεια εδώ