Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Χριστιανικές Μαθητικές Ομάδες Καβάλας

Διεύθυνση: Δαγκλή 28, Καβάλα
Τηλέφωνο: 2510225400
Email: jtifkitsis@yahoo.com